Wat doe ik

Mijn missie is mensen helpen hun mogelijkheden te vergroten. Dit kan door het wegnemen van hindernissen of door het toevoegen van nieuw gedrag, nieuwe vaardigheden, keuzemogelijkheden of ondersteunende overtuigingen.


In de loop van de jaren hebben we onszelf gedrag aangeleerd.

Dit gedrag is op een bepaald moment in ons leven de meest effectieve keuze geweest die we konden maken. Soms kan het echter gebeuren dat we dit gedrag ook vertonen in situaties waarin ander gedrag effectiever zou  zijn.


Gedrag wordt vertoont in een bepaalde omgeving en wordt aangestuurd door onze waarden en overtuigingen. Deze overtuigingen hebben we gevormd als gevolg van onze opvoeding, cultuur en dat wat we hebben meegemaakt en zijn een onderdeel van ons beeld van de wereld zoals wij dat ervaren. Alleen al het besef dat iemand anders een heel ander beeld van de wereld kan hebben en van de juistheid daarvan volledig overtuigd kan zijn, kan al zeer verhelderend werken.


Wanneer je overtuigingen of je gedrag in een gegeven situatie je belemmeren in je functioneren of in je groei is het mogelijk daar wat aan te veranderen. 

Hierbij is het belangrijk dat er nieuwe keuzemogelijkheden ontstaan waardoor er meer flexibiliteit onstaat, immers het oude gedrag is ook ooit effectief geweest. Problemen die we hierbij tegen kunnen komen kunnen zich manifesteren op het mentale vlak maar ook niet zelden op het fysieke vlak.

 

VOOR WIE


Naast begeleiding van particuliere cliënten  begeleid ik ook zakelijke cliënten en bestaat er de mogelijkheid voor workshops of trainingen gebaseerd op onderwerpen uit het NLP werkveld al dan niet toegespits op een bepaalde probleemsituatie.


MAATWERK


Ieder individu is uniek. Dit betekent dat elke keer weer opnieuw bekeken wordt hoe iemand het best geholpen en begeleid kan worden. Hierdoor is elk begeleidingstraject weer persoonlijk en uniek.

In grote lijnen zal een traject zich richten op Persoonlijke ontwikkeling, in een één op één situatie in de vorm van training of workshop, of op het opheffen van mentale, of emotionele blokkades die belemmerend zijn voor het behalen van het door de cliënt gewenste resultaat.


De kernvragen blijven altijd:

wat is je huidige situatie?

wat zou je liever of meer hebben?

wat houdt je daarin tegen, waarom heb je dat nu nog niet?

wat heb je ervoor nodig?


Met deze vragen zal ik je graag helpen met inzet van NLP, systemisch werk, hypnose, Yager therapie afhankelijk van wat bij jou het beste past.